Call of Duty Esports Wiki
Advertisement
Round 1
Winners Bracket

Splycelogo stdSPY
3

HyperGames Teamlogo stdHG
0

FAB Games eSportslogo stdfabE
3

Epsilon Esports EUlogo stdEPSI
1

FaZe Clanlogo stdFaZe
3

Team Infusedlogo stdINFS
0

Team Envylogo stdENVY
3

OpTic Gaminglogo stdOG
1

Rise Nationlogo stdRISE
3

Milleniumlogo stdMILL
1

Team Allegiancelogo stdALG
2

Luminosity Gaminglogo stdLG
3

Team Kaliberlogo stdtK
2

Elevatelogo stdELV
3

CompLexity Gaminglogo stdcoL
2

Cloud9logo stdC9
3
Losers Bracket

HyperGames Teamlogo stdHG
3

Epsilon Esports EUlogo stdEPSI
2

Team Infusedlogo stdINFS
1

OpTic Gaminglogo stdOG
3

Milleniumlogo stdMILL
3

Team Allegiancelogo stdALG
0

Team Kaliberlogo stdtK
3

CompLexity Gaminglogo stdcoL
2
Round 2

Splycelogo stdSPY
2

FAB Games eSportslogo stdfabE
3

FaZe Clanlogo stdFaZe
0

Team Envylogo stdENVY
3

Rise Nationlogo stdRISE
3

Luminosity Gaminglogo stdLG
0

Elevatelogo stdELV
3

Cloud9logo stdC9
0

Cloud9logo stdC9
3

HyperGames Teamlogo stdHG
0

Luminosity Gaminglogo stdLG
0

OpTic Gaminglogo stdOG
3

FaZe Clanlogo stdFaZe
3

Milleniumlogo stdMILL
1

Splycelogo stdSPY
3

Team Kaliberlogo stdtK
0
Round 3

Cloud9logo stdC9
3

OpTic Gaminglogo stdOG
2

FaZe Clanlogo stdFaZe
2

Splycelogo stdSPY
3
Round 4

FAB Games eSportslogo stdfabE
1

Team Envylogo stdENVY
3

Rise Nationlogo stdRISE
2

Elevatelogo stdELV
3

FAB Games eSportslogo stdfabE
3

Cloud9logo stdC9
1

Rise Nationlogo stdRISE
1

Splycelogo stdSPY
3
Round 5

Team Envylogo stdENVY
3

Elevatelogo stdELV
2

FAB Games eSportslogo stdfabE
1

Splycelogo stdSPY
3
Round 6

Elevatelogo stdELV
0

Splycelogo stdSPY
3
Grand Final

Team Envylogo stdENVY
3

Splycelogo stdSPY
1
Advertisement